Projekt

Varför projekt:


Projekt är lite som att gå in i en bastu. Vi visar upp oss där vi befinner oss och är beredda på att möta människor vi inte tidigare mött.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att utvecklas och finna på lösningar vi inte tidigare tänkt på.


"De mest kreativa och nyskapande människorna, har kanske inte haft färdiga mål skrivna framför sina ögon. De kan gå långt ut i tassemarkerna och söka, genom långa irrvägar under lång tid, för att finna vad de söker, eller komma underfund med vad de verkligen vill åstadkomma"


Det kan du också göra vara med och göra!


Projektets funktion utifrån hur vi tänker:

Vilket är vårt Uppdrag

Organisation

Sammansättning

Uppstart

Uppgiften

Ägande och ansvar

Avvecklingsprocess

Vi har kunskap och erfarenhet från projektledning från olika organisationer och vi har ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Kontakta oss på olpe.se för en dialog om vad just ni vill göra.


Människor är naturligt olika och har många sidor som de har lust och behov av att utveckla.

Människor drivs av sin nyfikenhet

Människor är i grunden kreativa.


Källor: Sir Ken Robinson, Bernt Gustavsson, olpe.se