Projekt

I ett projekt är beredda på att möta människor vi inte tidigare mött.


Utifrån en gemensam process skapas nya förutsättningar för att finna på vägar och lösningar vi inte tidigare tänkt på.

Tänk dig ett nytt projekt ungefär som att gå in i en bastu. Vi visar upp oss som vi är. 

Inledningsvis kanske vi lyssnar mer på andra, det skapar nya oförutsedda samtal. 

Nya konstellationer leder oss i nya tankar och spännande ideer får oss att växa och må bra.  

Människor är naturligt olika och har många sidor som de har lust och behov av att utveckla.


Människor drivs av sin nyfikenhet


Människor är i grunden kreativa.

Vi har kunskap och erfarenhet från projekt, projektledning och event från olika organisationer och vi har ett lösningsfokuserat arbetssätt.


Kontakta oss på olpe.se för en dialog om vad just ni vill göra. Välkommen!


Källor: Sir Ken Robinson, olpe.se