Team

Att få ett team att fungera för att tydligare bidra och samverka med de andra i teamet, kan vara en svår och ibland ohanterlig sak för en grupp. När ett grupp sätts samman finns flera faktorer att ha med i tanken. En sådan kan vara att man har roligt ihop utifrån sin kompetens. Kan man inte skratta tillsammans, kan man kanske inte jobba framgångsrikt ihop.

När ett team/arbetsgrupp redan existerar och känner att vi behöver utvecklas som ett team så finns det flera saker att tänka på. Detta så att alla i gruppen drar åt samma håll, skapande av en gemensam plattform.

 

 

Team(ut)bildning.

 

Syfte

Sammansättning

Uppgift

Utveckling

Samtal

Avveckling

Människor är naturligt olika och har många sidor som de har lust och behov av att utveckla

Människor drivs av sin nyfikenhet

Människor är i grunden kreativa.

 

Ken Robinson