Team

Vilket håll drar ditt team eller arbetsgrupp åt?

 

Vad är gruppens fokus kring:

 

  • Syfte
  • Organisation
  • Sammansättning
  • Uppgift
  • Glädje
  • Utveckling

 

 

  • Människor är naturligt olika och har många sidor som de har lust och behov av att utveckla.
  • Människor drivs av sin nyfikenhet
  • Människor är i grunden kreativa.

 

Sir Ken Robinson